KUNGSÄNGSLILJA

Fick i uppdrag att fotografera Kungsängsliljor: 

 
/ By Biskopsdotter 
by biskopsdotter - kungsängslilja